Meer info

Nieuws

  • Nieuwe lader

    NV90 Hapé LCD Super Quick lader voor het laden van 1-4 stuks AA of AAA NiMH/NiCD oplaadbare batterijen.

  • Startklare batterij

    SB3 - De Again&Again Startklaar batterijen zijn geladen en klaar voor gebruik. Het eerst laden na aanschaf is niet meer nodig met deze nieuwe generatie batterijen!

Condities
Klik op één van onderstaande items voor meer informatie:

 

Levering
Na ontvangst van uw bestelling via deze site en van uw betaling via de bank sturen wij u de goederen direct per post toe.

Uw bestelling wordt voorzien van een bestelnummer dat wij u per e-mail, voorzien van de alle order details, direct toesturen. Vragen of opmerkingen naar aanleiding van uw bestelling kunt u gemakkelijk en snel per e-mail aan ons toesturen. Gebruik hiervoor de 'antwoord knop' in uw e-mail programma. Op die wijze beschikken wij automatisch over alle relevante informatie inzake uw order.

 

Betaling
Wij nemen uitsluitend bestellingen in behandeling die voorzien zijn van een éénmalige machtiging. Het versturen van de bestelde artikelen doen wij direct nadat het bedrag door onze bank is ontvangen.

 

Garantie
Op alle artikelen die wij via de Hapé Accessoire Shop leveren zijn de normale garantiebepalingen van Hapé van toepassing. De garantiekaart treft u in de verpakking bij het artikel aan. Vul hierop de gegevens over het door u aangeschafte apparaat, alsmede uw eigen naam en adres in. Bewaar bij dit bewijs tevens uw aankoopbewijs. Deze documenten samen geven u recht op volledige garantie.

Hapé Electric BV garandeert de kwaliteit van het door u gekochte artikel gedurende 6 maanden na aankoop. Het artikel dient te worden gebruikt en/of verwerkt overeenkomstig de aanwijzingen op de verpakking en/of de gebruiksaanwijzing.

De garantie geldt niet indien:

1. Het artikel aan abnormale omstandigheden is blootgesteld (bijvoorbeeld bij vervuiling, onzorgvuldig gebruik, handelen niet volgens de gebruiksaanwijzing, defecte zekering, reparaties niet verricht door Hapé of door Hapé aangewezen en, breuk in de leiding of bekabeling, overbelasting, kortsluiting, het toestel geopend is geweest ....)

2. Het artikel langer dan normaal is opgeslagen is geweest en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden.

3. De Hapé technische dienst niet binnen 10 dagen na ontdekking van een defect o.i.d. i de gelegenheid is gesteld dit te onderzoeken.

Behoudens de in dit garantiebewijs genoemde garantieverplichtingen is Hapé, noch haar personeel, noch door Hapé ingeschakelde derden uit welke hoofde dn ook, ooit aansprakelijk voor enige schade aan de koper of enige derde. Iedere aansprakelijkheid, ook gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Uitgesloten van garantie zijn:
Batterijen, antenne's, snoeren, cassette's, batterijdeksels, knoppen, opname/weergave- en wiskoppen, geluidsbandjes, stekkers.